Kontrollerad kvalitet genom egen och extern kontroll

Fluvius GmbH är, som innehavare av allmänna byggnadsinspektionsmässiga tillstånd, underkastade den externa kontrollen, som bestäms av Deutsches Institut für Bautechnik (tyska institutet för byggnadsteknik). Via en opartisk myndighet (kontrollmyndighet) granskas, inom ramen för den externa kontrollen, vilken äger rum två gånger årligen, huruvida relevanta byggvaror motsvarar de tekniska specifikationerna, som ligger till grund för dem. Den externa kontrollen utförs av SBKS GmbH & Co. KG, med säte i St. Wendel. Den externa kontrollen intygar att den höga kvaliteten i de tillåtna saneringsprodukterna förblir oförändrad.

Kvalitet definieras med att kravprofilen överensstämmer med slutprodukten. Denna princip gäller för alla företagsområden inom Fluvius GmbH. Strängt definierade arbetsförlopp iakttas av våra medarbetare och granskas kontinuerligt med avseende på optimering. Med början i valet av lämpliga råmaterial via den industriella produktionen av saneringsmaterial till kvalificerad installation av saneringsprodukterna på byggarbetsplatsen är våra produkter underkastade en fullständig kontroll.