Oförstörande renovering

Produkter och installations teknik

Punktrenovering

upp till 5 m

Relining


Oförstörande renovering

Fluvius GmbH distribuerar produkter för oförstörande renovering av avloppsvatten-, bruksvatten- och gasrör. Vårt utbud omfattar allt förbrukningsmaterial som krävs som epoxi, silikat, foder, glasfiberkomplex, packers för punktrenovering samt produkter för avstängning, trycktestning, flöderskontroll med teknisk utrustning och tillbehör.

Service och support

Du förses med lösningsförslag och hela system för renovering och underhåll av defekta avloppssystem. Våra medarbetare har varit aktiva i branschen i många år och kommer att stödja dig som kompetenta partners i alla tekniska och kommersiella frågor.

Beräkningar

En säkrare planering med hjälp av professionell support vid fastställandet av materialval och godstjocklek utgör grunden för bindande kalkyler, detta förhindrar eventuella efterföljande tillägg och därmed extra kostnader för kunden.

DiBt Godkännanden

Vi erbjuder er exklusiva och högkvalitativa produkter från kända tillverkare. Våra renoverings metoder har naturligtvis DIBt (Tyska Institutet för Bygg Teknologi) godkännanden. Detta för ett enhetligt uppfyllande av tekniska uppgifter inom offentlig rätt, och det enda godkännande organet för byggprodukter och olika byggnadstyper.

Våra områden

Relining med dess komplexa krav kräver ett brett utbud av olika speciallösningar, produkter och tekniker.

Vi erbjuder er bästa support för att hitta de bästa produkterna och teknikvalen.