Hydrostop-Gun

HYDROSTOP-GUN är en ny handinsprutningsenhet för snabb tätning mot inträngande grundvatten i schakt och gångbara profiler. Med HYDROSTOP-GUN insprutas kring läckaget HYDROSTOP – ett skummande PU-harts – genom en särskild borrpackare.

Genom användningen av en tryckpatron är du oberoende av pumpar och aggregat som krävs för dem. HYDROSTOP-GUN är alltid omedelbart klar för användning!
Inga förberedningsarbeten, ingen lång rengöring av insprutningspumpen efter användningen. "PISTOLEN" rengörs efter användningen enkelt och snabbt med rengöringspatronen och kan sedan användas för ytterligare insprutningar. Efter tätningen med HYDROSTOP kan det tätade stället permanent repareras med ett harts- eller cementmurbruk.