EPOXONIC® EX 1824 rapid

Det accelererade specialhartset för munstyckessanering med formhylsa eller packare/sköld.

EX 1824 rapid är vidareutvecklingen av EX 1824 och av EX 1355. Genom ännu en gång minskad viskositet utvecklades detta harts målinriktat för användningen med formhylsan. Därmed motsvarar det önskemålet från många användare.

Ett ytterligare särdrag för detta nya harts är en densitet på endast ca. 1,04. Därmed är förutom en effektivare användning i formhylsan även ett betydligt sänkt LITERPRIS möjligt.

EX 1824 rapid är för-accelererat redan på fabriken, för att uppnå kortast möjliga strippningstider. (Observera särskilda bearbetningsanvisningar!!). Robothartset kan nu även erhållas i en "Långdosförpackning". Denna "Långdos" kan för PMO-robotar användas som patrondos.