EPOXONIC® EX 1013

Kanalspatelklassikern

Det traditionella spatelhartset med den särskilt väl utvecklade spatelförmågan och den speciella våtadhesionen redan under spatelprocessen. Leverans i burkar med härdarpåse.