Specialepoxihartser

Special-epoxihartserna för robot produceras av EPOXONIC GmbH. Dessa epoxihartser är beprövade sedan 1993 i praktisk användning och har kontinuerligt vidareutvecklats och anpassats till de aktuella kraven. Därvid har de många synpunkterna och förslagen från användarna – men särskilt från robotoperatörerna – beaktats, så att en bearbetning nära praxis och funktion garanteras. Under tiden kan du välja det "masskräddarsydda" hartset för din tillämpning eller ditt speciella krav.


Patronburkar

Robothartserna kan nu även erhållas i en "långdosförpackning". Denna "långdos" kan för PMO-robotar användas som patronburk. Det är även tänkbart att använda doserna – efter en lämplig modifiering – för KA-TE-roboten.

Hartserna och kapaciteterna i långdoserna är identiskt lika den tidigare normalförpackningen. Fördelen vid användningen av "långdosen" är att överföringsoperationer undviks och rengöringsarbetet minskas betydligt. För PMO-roboten elimineras även extrakostnaderna för patronburken.