Valsbord

Valsbord möjliggör en snabb, säker och framförallt likformig foderimpregnering. Beroende på foderstorlekar erbjuder Fluvius olika storlekar i manuellt, elektriskt liksom även hydrauliskt utförande.


FluviTable

FluviTable®225 FluviTable®300 FluviTable®400 FluviTable®600
Rördiameter upp till DN 225 upp till DN 300 upp till DN 400 upp till DN 600
Beskrivning manuellt manuellt*, elektriskt manuellt, elektriskt manuellt, elektriskt
Övrigt Teknisk ritning *Tillval med Callender Roller