Hartstyper

Hartssystemen genererar ett resistent rörmaterial i kombination med rörfoder. Fluvius har ett stort utbud användarvänliga varm- och kall-, liksom ånghärdande epoxi- och silikathartser för relining, vilka är optimalt anpassade till de olika fodertyperna.


FluviPox®

FluviPox®TF8 FluviPox®blue 15 FluviPox®blue 30 FluviPox®blue 60 FluviPox®blue 120 FluviPox®A2000/B2000
Beskrivning Kall- och varm- liksom ånghärdande epoxihartssystem; säker och lätt bearbetning Kall- och varm- liksom ånghärdande epoxihartssystem; säker och lätt bearbetning Kall- och varm- liksom ånghärdande epoxihartssystem; säker och lätt bearbetning Kall- och varm- liksom ånghärdande epoxihartssystem; säker och lätt bearbetning Kall- och varm- liksom ånghärdande epoxihartssystem; säker och lätt bearbetning Kall- och varmhärdande epoxihartssystem; säker
och lätt bearbetning
Användning med Fluvius TopFlex-Liner eller TopFlex-S-Liner Fluvi-Flex®-PVC
Fluvius TopFlex®FL PVC
Fluvi-Flex®-PVC
Fluvius TopFlex®FL PVC
Fluvi-Flex®-PVC
Fluvius TopFlex®FL PVC
Fluvi-Flex-PVC
Fluvius TopFlex®FL PVC
Fluvius TopFlex®FL
Fluvi-Flex-PVC
Flex-PVCFluvi-Flex®-PVC
Blandningsförhållande
A : B (vikt)
100 : 20 (vikt) 100 : 30 (vikt) 100 : 30 (vikt) 100 : 35 (vikt) 100 : 35 (vikt) 100 : 67 (vikt)
Bearbetningstid vid 23°C ca. 80 minuter ca. 15 minuter ca. 30 minuter ca. 60 minuter ca. 120 minuter ca. 60-80 minuter
Härdningstid vid 20°C ca. 1 440 minuter (24 timmar) ca. 90 minuter (kallhärdande) ca. 300 minuter (kallhärdande) ca. 14 timmar (kallhärdande) -- ca. 300-330 minuter
(ca. 5 timmar)
Härdningstid ca. 90 minuter (vid 70°C) -- -- -- ca. 120 minuter (vid 70°C) ca. 60-90 minuter (vid 50°C)
DIBt-godkännande Z-42.3-441 ASTM F 1216-certifierad ASTM F 1216-certifierad ASTM F 1216-certifierad ASTM F 1216-certifierad --

Brawoliner®

Brawo®I Brawo®III Brawo®HT Brawo®RR
Beskrivning Kall- och varmhärdande
epoxihartssystem
Kall- och varmhärdande
epoxihartssystem
Kall- och varmhärdande epoxihartssystem särskilt snabbhärdande
kall- och varmhärdande epoxihartssystem
Användning med Brawoliner Fix
Brawoliner 3D
Brawoliner XT
Brawoliner Fix
Brawoliner 3D
Brawoliner XT
BRAWOLINER HT Anslutningsmunstyckessanering
Blandningsförhållande A : B (viktandelar) 3 : 1 3 : 1 5 : 1 3 : 1
Bearbetningstid vid 23°C ca. 23 minuter ca. 58 minuter ca. 70 minuter ca. 15 minuter
Härdningstid vid 10°C ca. 780 minuter
(ca. 13 timmar)
ca. 1440 minuter
(ca. 24 timmar)
ca. 18 timmar vid 15°C ca. 6 timmar
Härdningstid vid 50°C ca. 100 minuter ca. 220 minuter ca. 140 minuter ca. 75 minuter
Härdningstid vid 70°C ca. 45 minuter ca. 140 minuter ca. 80 minuter (HDT > 93°C) --
DIBt-godkännande Z-42.3-362 och ASTM
F 1216-certifierad
Z-42.3-362 och ASTM
F 1216-certifierad
Z-42.3-499 --

Biresin Linetec®

biresin lineTEC EP40 biresin lineTEC EP70 biresin lineTEC EP180
Beskrivning Kall- och varmhärdande epoxihartssystem Kall- och varmhärdande epoxihartssystem Varmhärdande epoxihartssystem
Användning med ProFlex-Liner eller ProFlex-S-Liner ProFlex-Liner eller ProFlex-S-Liner SP-Liner
Blandningsförhållande A : B (viktandelar) 100 : 12 100 : 20 100 : 25
Bearbetningstid vid 23°C ca. 40 minuter ca. 80 minuter ca. 180 minuter
Härdningstid vid 20°C ca. 1 200 minuter (20 timmar) ca. 1440 minuter (24 timmar) --
Härdningstid vid 70°C ca. 70 minuter ca. 90 minuter --
DIBt-godkännande Z-42.3-416 Z-42.3-416 Z-42.3-434

Fluvius silikathartser®

Typ L30E3 Typ L40
Beskrivning Kallhärdande silikatfoderharts Kallhärdande silikatfoderharts
Användning med Fluvi-Flex-PVC-foder Fluvi-Flex-PVC-foder
Blandningsförhållande A:B 1:2 (volym) 1:2 (volym)
Bearbetningstid vid 20°C ca. 50 minuter ca. 120 minuter (2 timmar)
Härdningstid vid 25°C ca. 840 minuter (14 timmar) ca. 360 minuter (6 timmar)
DIBt-godkännande -- --