Härdningsutrustning

Med Fluvius hetvattenanläggningar garanteras en jämn uppvärmning av fodret och ett snabbt uppnående av de härdningstemperaturer som krävs - En förutsättning för en ekonomisk relining av hög kvalitet. Vi erbjuder härdningsutrustning med varierande kapacitet, beroende på dimension och längd på den sträcka som ska infodras.


Hotbox Dieseldriven, mobil genomflödesvärmareer, fahrbarer Duchlauferhitzer Kapacitet: 11-42 l./min; värmeeffekt: 90 kW
grön kontrollampa för övervakning av den elektriska styrningen
Slanguppsättning finns att få som tillval