Ånganläggningar

Fluvius erbjuder mobila ånggeneratorer som är särskilt lämpade för relining och grenrör. Exakt tryck- och temperaturreglering, och en likformig och konstant reglering av mängden ånga tillåter en betydlig tidsbesparing vid härdningsprocessen och representerar därmed en ytterst ekonomisk lösning. Beroende på behov och användning erbjuder Fluvius ånganläggningar i olika storlekar och kapaciteter.

Brawoliner®SteamBoxL Fluvius Steambox typ 50 Fluvius Steambox typ 100 Fluvius Steambox typ 150
Ångeffekt torr ånga 20 kg/tim. 50 kg/tim. 108 kg/tim. 150 kg/tim.
Ångtemperatur <110°C < 135°C < 135°C < 135°C
Arbetstryck ca. 2,5 - 3,5 bar ca. 8-10 bar ca. 8-10 bar ca. 5,0 bar
Ånggenerering 2 x 1 500 W genom dieselbränning genom dieselbränning genom dieselbränning
Strömförsörjning 220 - 240V/50Hz 220 - 240V/50Hz240V / 50Hz 220 - 240V/50Hz240V / 50Hz 220 - 240V/50Hz
Vikt om 22 kg om 96 kg om 96 kg om 260 kg
Mått (b x l x h) 598 x 750 x 815 mm 780 x 500 x 760 mm 1090 x 700 x 900 mm 1400 x 650 x 1400 mm