Punktrenovering

Detta förfarande har ett DIBt-godkännande med godkännandenumret Z-42.3-453. Vid detta kortlagningsförfarande, även kallat punktrenovering, lindas en silikat genomdränkt glasfibermatta på den rätt dimensionerade packern och skjuts till det skadade lagningsområdet, antingen med hjälp av ”pushrods” eller så dras den dit med hjälp av ett rep.


Fastställandet av den exakta positionen för det skadade området sker genom en i förväg utförd inspektion med TV-kamera. Sedan fylls packern (gummibälgen) stegvis med tryckluft. Genom expansionen av packerkroppen pressas den impregnerade glasfibervävmattan kraftigt mot rörets innervägg, varvid den överflödiga hartsen tränger in i de skadade platserna och permanent härdar till ett självbärande rör.

Eftersom det skadade området helt täcks av den härdade glasfibervävmattan, utgör "röret i rör systemet" inget utflödeshinder och tål det hydrauliska kravet. Härdningen av den harts indränkta glasfibervävmattan sker genom kallhärdning enligt insallationsanvisningarna. Det ska observeras att de härdningstider som krävs beror på den aktuella miljön och temperaturen i röret.

Efter härdningsprocessen släpps tryckluften ut ur packern och den dras ut ur rörledningen. Det renoverade området ska slutligen registreras och dokumenteras med hjälp av en kamerainspektion. Täthetsprovningen sker enligt DIN EN 1610.