Partiell sanering

Förfarandet för den partiella saneringen med beteckningen "Fluvius KurzPacker" representerar ett kostnadsfördelaktigt reparationsförfarande i slutna konstruktioner. Det är lämpligt vid delstycken i rör- och hylsområdet upp till en längd på ca. 5 m och en diameter på 35 mm till 1 200 mm och är därför användbart såväl i privata som även i offentliga utrymmen.