Stor diameter

En- och flerdimensionella rörblåsor med stor diameter för avstängning, omledning och tryckprovning (luft, vatten) för rördiametrar på DN 40 till DN 1500. Alla rörblåsor är utrustade med en snabbstängnings-tryckluftskoppling för fyllningen.

Då rörblåsorna är särskilt flexibla, kan dessa skjutas in genom golvbrunnar i storleken 600 x 600 mm och böjas upp till en vinkel på 90°. På grund av deras stora formbarhet kan dessa, vid korrekt användning, täcka olika diametrar.


Small Plug Fluvi-Plug-Stop Fluvi-Plug-Flow
Beskrivning Stora avstängningsblåsor Stora genomgångsblåsor
Genomgång utan med
Rörinnerdiameter min. 40 mm/max. 1 500 mm min. 40 mm/max. 1 500 mm