Liten diameter

En- och flerdimensionella rörblåsor med liten diameter för avstängning, omledning och tryckprovning för rördiametrar på DN 25 till DN 300.


Small Plug Fluvi-Plug-Stop-mini Fluvi-Plug-Flow-mini
Beskrivning Små avstängningsblåsor Små genomgångsblåsor
Genomgång utan med
Rörinnerdiameter min. 20 mm/max. 305 mm min. 46 mm/max. 305 mm