Avstängnings- och testteknik

Fluvius erbjuder ett brett program av avstängnings-, genomgångs- och testblåsor från Sava för många nominella diametrar liksom de tillbehör som krävs för dem. Dessa rörblåsor är lämpliga för användning i olika typer av rörledningar.


Urvalet produkter sträcker sig från endimensionella rörblåsor för tätning av rörledningar av en diameter till flerdimensionella rörblåsor för tätning av rörledningar av olika diametrar. Avstängningsblåsor (Plugy) används i avloppsvattenledningar för att stänga av flödet eller som bakre rörblåsor för lufttäthetsprovning. För genomgångsblåsorna (Plugsy) är ett aluminiumgängat rör invulkaniserat i gummidelen och möjliggör därmed genomflödet av avloppsvattnet.

Under lufttäthetsprovningen används dessa rörblåsor som främre rörblåsor. Beroende på de arbeten som ska utföras kan dessa användas vid inspektion, rengöring, underhåll och under reparationsarbeten. De högvärdiga kvalitetsprodukterna som erbjuds av Fluvius utmärker sig genom sin långa livslängd och därmed höga lönsamhet. Även individuella kundönskemål kan beaktas vid tillverkningen.